HOME  
DOWNLOADS    SITEMAP    ENGLISH    CONTACT
   
 

Design Obliek, Delft en

Werkwijze


Bij standaardproducten gaat het meestal om kleine aanpassingen aan het meetsy­steem,  waardoor het geschikt is datgene te meten in uw bedrijfsproces dat u nodig heeft voor productie- en/of kwaliteitscontrole. Standaard toepassingen demonstreren wij graag voor u.

Voor complexere meetproblemen of meetvragen die niet eerder zijn onderzocht, volgt Nirvention een projectbenadering. Op elk moment is het mogelijk een go / no-go beslissing te nemen.
 
Op basis van een haalbaarheidsonderzoek is het voor u mogelijk een verantwoord besluit te nemen.

Terug

De verschillende stappen (en opties) in het geval van een standaard­oplossing en bij een complexer probleem met een projectbenadering.

fase  product  project
haalbaarheid

optie

image/gif

definitie

 image/gif

image/gif

ontwerp

n.v.t.

image/gif

planning en fasering image/gif

image/gif

productkeuze

n.v.t.

image/gif

implementatie

image/gif

image/gif

test en validatie

image/gif

image/gif

training

optie

image/gif

ondersteuning

optie

optie

 
Bij complexe projecten sluiten we de ontwerpfase af met een pilot die in de praktijk de werkbaarheid  aantoont. Daarbij betrekt Nirvention ook uw medewerkers zodat u uw beslissing mede kunt baseren op hun beoordeling.