HOME  
DOWNLOADS    SITEMAP    ENGLISH    CONTACT
   
 

Design Obliek, Delft en

Partners


Productieprocessen vormen het hart van de industrie. Het is vaak 'n concurrentievoordeel. Soms geheim. Moet, bijvoorbeeld in de farmacie, aan allerlei strikte regels en normen voldoen.

Het werken aan productieprocessen is daarmee een kwestie van vertrouwen. Daarom is de aanpak van Nirvention gebaseerd op partnership. Op partners kun je bouwen, partners kun je vertrouwen.

Het maakt het gemakkelijker om in elkaars 'keuken' te kijken. Informatie te delen die voor ieder van de partners feitelijk essentiële bedrijfsassets zijn: de chemometrische tools van Nirvention, het productieproces en -gegevens van het bedrijf, u,  en de instrumenten van de leverancier.

Zo werk je samen aan het verbeteren van productieprocessen.

Om het partnership ook formeel in te bedden sluiten we een geheimhoudingsverklaring af met alle betrokken partijen, het productiebedrijf in kwestie, Nirvention en eventueel de leverancier van het instrument (tenzij dat instrument reeds aanwezig is).

Ook sluiten we bij voorkeur partnerships met instrumentenleveranciers af, omdat de uitwisseling van gegevens veel eenvoudiger maakt.