HOME  
DOWNLOADS    SITEMAP    ENGLISH    CONTACT
   
 

Design Obliek, Delft en

Cosmetische industrie


Productie bedrijven in de cosmetische industrie hebben te maken met een sterk competitieve markt en strenge wet- en regelgeving. Het productie proces moet aantoonbaar 'in control' zijn en productierisico's geminimaliseerd.

Cosmetische bedrijven integreren in toenemende mate kwaliteits­controle in het productie­proces via PAT. In-line metingen maken het mogelijk de productie automatisch bij te regelen, waardoor variatie in het tussen- of eindproduct binnen vastgestelde grenzen blijft. Raman- en NIR-metingen zijn cruciaal bij PAT, at- en online kwaliteitscontrole.


Applicatie 'in the picture'


Ongewenste residuen in grondstoffen

Screening op ongewenste res
iduen in grondstoffen met behulp van chemometrisch getrainde NIR, Raman en XRF.


Benefits

 

Snelle release van grondstoffen voor het productieproces; risico minimaal op producten die  off-spec zijn.


image/jpeg